Українська версія English version

Журнал
обчислювальної
та прикладної
математики


Головна сторінка

Редакційна колегія

Вимоги для авторів

Видавнича політика

Анотації статей

Контактна інформація




Журнал обчислювальної
та прикладної математики

(Серія "Обчислювальна математика")



Вимоги для авторів

Стаття в pdf форматі та відсканований лист-подання, підписаний автором, з яким буде вестись кореспонденція, надсилаються на адреси:


cm.dep.ami@lnu.edu.ua ; roman.chapko@lnu.edu.ua

При прийнятті статті до друку автори зобов'язані надіслати її електронну версію, підготовлену в системі LaTeX з дотриманням таких вимог:


  • Статті публікуються англійською мовою.
  • Стаття має включати: назву, анотацію, ключові слова (не більше 7), класифікацію відповідно до Mathematics Subject Classification (MSC), текст статті, список літератури, оформлений згідно вимог ВАК України.
  • Всі рисунки подаються окремими файлами в pdf форматі.

Кожен автор матиме можливість переглянути підготовлену до друку статтю.

Шаблон файлу для підготовки статті можна завантажити тут template.zip  (110 Кб.).